BOVAG

Kesteloo Automotive staat voor 100% achter de kwaliteit van de aangeboden auto’s. Als Erkend BOVAG-lid bieden wij u de mogelijkheid om BOVAG-garantie te verlenen voor een periode van naar keuze 6 maanden, 12 maanden of 24 maanden. Gaat u op zeker? Kies dan voor BOVAG Garantie bij Kesteloo Automotive

Wat is BOVAG Garantie?
BOVAG Garantie houdt in dat uw auto tot maximaal 24 maanden na aankoop kosteloos wordt hersteld bij gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren of het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De garantie dekt zowel de kosten van de onderdelen als de man-uren. Dat geldt alleen voor gebreken die al bestonden op het moment dat u de auto kocht, plus gebreken die tijdens de garantieperiode door normaal gebruik zijn ontstaan. Er is sprake van een gebrek als de norm die de fabrikant of de wetgever stelt, wordt overschreden.

Als u een tweedehands auto koopt bij Kesteloo Automotive, vraag dan zeker naar de mogelijkheden van BOVAG Garantie. In de basis verkopen wij onze auto’s op basis van meeneemprijzen. U krijgt recht op garantie als dit bij de aankoop van de auto in het koopcontract wordt overeengekomen en u daarbij kiest voor een van de garantiepakketten.

De voordelen van BOVAG-garantie

  • Altijd hulp bij klachten
  • De voorwaarden zijn afgestemd met de ANWB en Consumentenbond
  • Extra zekerheid gedurende een periode van maximaal 24 maanden

Hulp bij klachten
Kesteloo Automotive is net als alle autobedrijven die bij BOVAG aangesloten zijn, verplicht om uw klachten volgens de geldende voorwaarden op te lossen. Gebeurt dat volgens u niet goed genoeg dan kunt u onze hulp inschakelen. Onze medewerkers doen er alles aan om uw klacht of geschil onpartijdig op te lossen. Volgens een reglement dat vooraf aan beide partijen wordt voorgelegd, proberen we een aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan kunt u uw klacht of geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Kortom, kiezen voor BOVAG-garantie betekent kiezen voor zekerheid. Kesteloo Automotive informeert u graag over de mogelijkheden en tarieven.

Top